ECKG

Procedure voor het afhandelen van klachten

Definitie Klacht: Iedere uiting van ongenoegen afkomstig van de klant in relatie direct en/of indirect tot Quality Hair Design.

 1. Bij een klacht wordt geprobeerd  deze zo snel als mogelijk mondeling af te handelen . Hierbij moet de klant ten alle tijden serieus genomen worden.
 2. Hou goed in de gaten of een incidentele klacht zich niet ontwikkeld tot een structurele klacht. Dit wordt gedaan door er attent op te zijn dat er geen patroon ontstaat in een bepaalde klachtenreeks geuit door meerdere klanten.
 3. Wanneer de klacht niet mondeling afgehandeld kan worden dan wordt de klant gevraagd om het klachtenformulier in te vullen.
 4. De ontvangst van het klachtenformulier wordt binnen 5 werkdagen naar de klant toe bevestigd middels een brief.
 5. In deze bevestigingsbrief wordt, indien van toepassing, aan de klant gevraagd om eventuele onduidelijke aspecten van de klacht nader toe te lichten.
 6. De klacht wordt gerubriceerd, zodat het tijdens de evaluatie van de klachten makkelijker is om na te gaan of er een patroon in de klachten zit.
 7. De mogelijke oorzaak van de klacht wordt geanalyseerd en de eventuele correctie maatregel(s) wordt daarop genomen.
 8. Evalueren binnen 4 weken na ontvangst van de klacht of de klacht op de juiste wijze verholpen is.
 9. Zo nodig preventieve maatregelen nemen om dergelijke klachten in de toekomst te voorkomen.

Het aanmelden van de klacht bij de klachtenbemiddelingscommissie HSBN

Indien de klant en Quality Hair Design er niet gezamenlijk zijn uitgekomen kan de klacht eerst worden aangemeld bij de Klachtenbemiddelingscommissie van de HSBN voor een officieuze bemiddelingspoging. Wanneer dit niet het gewenste resultaat geeft kan de klacht worden aangemeld voor een officiële behandeling bij de Stichting Expertisecentrum Klacht – en Gezondheidsrecht (ECKG).

Het aanmelden van de klacht bij de klachtencommissie ECKG (Stichting Expertisecentrum Klacht – en Gezondheidsrecht)

 • Via de mail naar > klachtenbehandeling@eckg.nl
 • Per post naar > Lombokstraat 20, 2022 BJ, Haarlem, Nederland
 • Via website HSBN > Leden > Klachtenprocedure

Het aanmelden van de klacht bij de geschillencommissie van de SEMH (Stichting Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen)

Indien één van de partijen het niet eens is met de uitkomst van de Klachtbehandeling ECKG kan de klacht schriftelijk aangemeld worden als geschil bij de SEMH. De taak van de Geschillencommissie SEMH is het geven van een voor Quality Hair Design bindende uitspraak. Waarbij in ieder geval zal worden nagegaan of Quality Hair Design heeft gehandeld naar en/of heeft voldaan aan de kwaliteitseisen van de SEMH.

 

Klachtenformulier

U kan het klachtenformulier hier downloaden.